Terapia CCM dostarcza niepobudzające impulsy elektryczne do serca i jest wskazana do stosowania u pacjentów dorosłych z PNS, spowodowaną dysfunkcją lewej komory serca, pomimo odpowiedniego leczenia. Terapia CCM z użyciem Optimizer Smart jest obecnie dostępna dla pacjentów z PNS, u których występuje niezatokowy rytm serca. Nasze dane kliniczne dotyczące wcześniejszych wersji urządzenia Optimizer, w tym trzy badania randomizowane, potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo terapii CCM i systemu Optimizer. Terapia CCM jest wymieniona w wytycznych ESC 2016 dotyczących diagnozowania i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca