Wszczepianie

Nowy Optimizer Smart wszczepia się podczas zabiegu o minimalnej inwazyjności w znieczuleniu miejscowym. Nowa dwuelektrodowa konfiguracja umożliwia łatwiejsze wszczepianie, a urządzenie można umieścić w wygodny sposób, gdyż cewka ładująca jest zintegrowana z głowicą IPG.

Głowica IPG jest wszczepiana zwykle w prawym regionie klatki piersiowej. Podczas zabiegu umieszcza się dwie elektrody w prawej komorze serca, które dostarczają sygnały CCM, natomiast opcjonalną elektrodę przedsionkową, pełniącą rolę czujnika, można umieścić w uszku prawego przedsionka (RAA) lub ścianie poprzecznej przedsionka.

Umieszczanie elektrod

Preferowane rozmieszczenie elektrod w komorach serca polega na umieszczeniu elektrody RV w przednim rowku przegrody, a drugiej w rowku tylnym, mniej więcej w połowie odległości między podstawą a koniuszkiem. U pacjenta z ICD, należy zapewnić odpowiednią odległość między elektrodami CCM a elektrodą ICD (około 2 cm). Aby sprawdzić prawidłowość umieszczenia elektrod, po ich wszczepieniu zewnętrznie mierzy się ich impedancję.
Aby wyeliminować możliwość negatywnego wpływu urządzenia Optimizer na ICD, wykonuje się testy krzyżowe.

Wszczepianie Optimizer Smart IPG

Optimizer Smart IPG umieszcza się w kieszonce podskórnej w prawym regionie klatki piersiowej. Zalecana maksymalna głębokość wszczepu, w celu prawidłowej kontroli i ładowania urządzenia, wynosi 2,5 cm. Elektrody powinny tworzyć łagodną krzywą i nie powinny być naprężone. IPG należy zamocować do powięzi za pomocą niewchłanianych nici. Kieszonkę następnie zamyka się.

Po wszczepieniu przeprowadza się kontrolę, aby sprawdzić prawidłowość zaprogramowania urządzenia oraz wyeliminować ryzyko przemieszczenia. Następnie, przed wypisaniem pacjent poddawany jest standardowej opiece pooperacyjnej, trwającej co najmniej 1 dobę.