Profil firmy

Założona w roku 1996 Impulse Dynamics, jest firmą produkującą urządzenia medyczne, oferującą innowacyjne rozwiązania do leczenia przewlekłej niewydolności serca (PNS). Produkty firmy oparte są na własnej technologii stosowania terapii opartej na modulacji kurczliwości serca (CCM). Europejskie badania kliniczne wykazały, że ta forma leczenia daje natychmiastowy i skuteczny efekt w postaci modulacji komórek serca, powodując znaczne zwiększenie wydolności serca.

Firma Impulse Dynamics jest wspierana przez zespół fachowców, złożony z naukowców, lekarzy i inżynierów. Firma prowadzi programy badawcze w dużych ośrodkach akademickich i szpitalach na całym świecie i jest obecnie zaangażowana w próby kliniczne w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Optimizer stosowany w terapii Modulacji Kurczliwości Serca (CCM) posiada znak CE oraz został zaaprobowany przez FDA (USA). Dodatkowe informacje zawiera zakładka Kliniki.

Wcześniejsze wersje urządzenia Optimizer, zostały wszczepione u ponad 3000 pacjentów, dostarczając danych kontrolnych z okresu ponad 10 lat stosowania. Badania kliniczne wykazały, że urządzenie jest bezpieczne i znacznie poprawia tolerancję wysiłkową oraz jakość życia u leczonych pacjentów.

Firma prowadzi swoją działalność na całym świecie i posiada oddziały w Antylach Holenderskich i Nowym Jorku, obsługujące rynek USA oraz w Niemczech (Stuttgart), obsługujące rynek UE, a także biura handlowe w Hong Kongu.