Wizja

Poprawa życia pacjentów z niewydolnością serca za pomocą Modulacji Kurczliwości Serca (CCM)

Misja

  • Dążenie do doskonałości w naszej codziennej pracy.
  • Przestrzeganie wymogów organów regulacyjnych.
  • Ułatwienie powszechnego dostępu do korzyści płynących z naszej terapii.
  • Przekraczanie oczekiwań pacjentów, lekarzy i świadczeniodawców.
  • Wspieranie innowacji, przejrzystości, uczciwości i odpowiedzialności.
  • Tworzenie środowiska pracy, które przyciąga i utrzymuje wybitne talenty
  • Podnoszenie wartości dla naszych akcjonariuszy.